Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
Wersja dla niepełnosprawnych


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Kontrast:

Czcionka:

Jesteś tutaj: / Strona Główna
baner_2x1m.jpg

UWAGA! Prace budowlane na terenie Szpitala

W związku z realizacją projektu UE "Rozbudowa istniejącego obiektu Szpitala przy ul. Niepodległości 44 w Olsztynie na potrzeby nowego bloku operacyjnego oraz oddziału urologicznego" informujemy, że na terenie szpitala prowadzone są prace budowlane. Dojazd do Laboratorium jest tymczasowo niemożliwy (tylko dla zaopatrzenia). Dojście do Laboratorium- od ulicy Niepodległości, od strony przystanku autobusowego. Wejście do budynku C - na Oddziały Chirurgii Szczękowej i Laryngologii oraz Apteki jest...... czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

Najlepsi w województwie w rankingu „Rzeczpospolitej”

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie ponownie okazał się liderem wśród szpitali w regionie. Zajął 1 miejsce w województwie Warmińsko - Mazurskim w Rankingu Szpitali 2018 "Rzeczpospolitej", w kategorii szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych zajął 11 pozycję w Polsce. "Jestem dumna z naszych wyników w tym prestiżowym konkursie, który dowodzi wysokich...  czytaj więcej

Akcja "Podaruj życie - wykryj raka"

Ruszyła V edycja świątecznej akcji Laboratorium Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie "Podaruj życie - wykryj raka"! Idealnego leku na raka nie ma dlatego ważne jest, aby chorobę wykryć we wczesnym stadium. Do tego służą między innymi badania krwi, polegające na oznaczaniu poziomu antygenów nowotworowych, czyli markerów nowotworowych. Zespół Laboratorium...  czytaj więcej

Ograniczenie odwiedzin

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, ryzykiem wirusowych zakażeń dróg oddechowych wśród pacjentów i personelu szpitala, zarządzam ograniczenie odwiedzin do jednej osoby przy pacjencie na Oddziale Noworodków i Wcześniaków oraz Klinice Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa do odwołania, oraz bezwzględny zakaz odwiedzin przez osoby z objawami...  czytaj więcej

Akcja"Twoja męskość w Twoich rękach"

75 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej po 40 roku życia zostanie przebadanych podczas listopadowej akcji "Twoja męskość w Twoich rękach!". 15 listopada 2018 r. odbyła się konferencja rozpoczynająca wspólne działania Szpitala oraz PSP. "To kolejna z akcji profilaktycznych realizowanych przez MSZ w Olsztynie skierowana do mężczyzn. Jej celem jest promowanie zdrowych i...  czytaj więcej

Komunikat Dyrekcji dot. 12 listopada

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że 12 listopada 2018 r. Poradnia Specjalistyczna przy ul. Mariańskiej 4 w Olsztynie pracuje normalnie. Pacjenci zarejestrowani w tym terminie będą przyjęci zgodnie z harmonogramem. Operacje planowane w Miejskim...  czytaj więcej

Zapraszamy na wirtualny spacer po szpitalu

rpo2.jpg

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamntu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Olsztynie przy ul. Niepodległości 44 (nr. tel 89 532 62 63, adres e - mail: sekretariat@szpital.olsztyn.pl).
 1. W Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Maria Kowalik - Sobczak, tel. 608 385 415 , adres e-mail: iodo@szpital.olsztyn.pl.
 2. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c, d i art. 9 ust. 2 lit. c, h RODO w związku z przepisami usatwy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom, lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub umowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

          - dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;

          - sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

          - usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;

          - ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;

          - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie art. 12 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to     przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Maria Kowalik - Sobczak

Inspektor Ochrony Danych Osobowych© 2012 - 2018 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS