Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
Wersja dla niepełnosprawnych


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Kontrast:

Czcionka:

Jesteś tutaj: / Strona Główna

Zapisy pod numerem telefonu: 89/ 532 62 77   

layout_plakatu_net_820x470_2.png

UWAGA! Prace budowlane na terenie Szpitala

W związku z realizacją projektu UE "Rozbudowa istniejącego obiektu Szpitala przy ul. Niepodległości 44 w Olsztynie na potrzeby nowego bloku operacyjnego oraz oddziału urologicznego" informujemy, że na terenie szpitala prowadzone są prace budowlane. Dojazd do Laboratorium jest tymczasowo niemożliwy (tylko dla zaopatrzenia). Dojście do Laboratorium- od ulicy Niepodległości, od strony przystanku autobusowego. Wejście do budynku C - na Oddziały Chirurgii Szczękowej i Laryngologii oraz Apteki jest...... czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

Tydzień Urologii

Od 24 do 28 września 2018 r. lekarze z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej włączyli się w akcję "Tydzień Urologii" ("Urology week"). W czasie trwania akcji, można było bez skierowania skorzystać z wizyty u lekarza urologa. W Poradni Specjalistycznej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie lekarze udzielili około 50 porad. Tydzień Urologii to inicjatywa Europejskiego...  czytaj więcej

Dym, alarm, ewakuacja - ćwiczenia Straży Pożarnej

2 października 2018 r. w Szpitalu przeprowadzono ćwiczenia Straży Pożarnej. Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar w szatni personelu w Klinice Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego. Pozoracja polegała na zadymieniu pomieszczenia oraz rozmieszczeniu elektronicznych flar. W szatani znajdował się też manekin, którego strażacy musieli ewakuować ze strefy zagrożonej...  czytaj więcej

4. Warmińsko - Mazurskie Interdyscyplinarne Spotkania z Dermatologią

20 września o godz. 16:30 w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie uroczyście rozpoczęła się 3 - dniowa konferencja pt. ,, 4. Warmińsko - Mazurskie Interdyscyplinarne Spotkania z Dermatologią" zorganizowana przez Katedrę i Klinikę Dermatologii Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu...  czytaj więcej

Pierwsza w województwie operacja wszczepienia sztucznego zwieracza cewki moczowej

21 września 2018 r. urolodzy z Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie pod kierunkiem dr n. med. Zbigniewa Purpurowicza jako pierwsi na Warmii i Mazurach przeprowadzili operację wszczepienia sztucznego zwieracza cewki moczowej o czym poinformowano podczas briefingu prasowego. Zabieg likwiduje problem nietrzymania moczu u mężczyzn. Jak tłumaczą lekarze specjaliści przyczyny...  czytaj więcej

Konkurs "Położna na medal 2018"

Ruszyła 5 edycja kampanii społeczno-edukacyjnej i konkurs "Położna na medal" Ciepła, oddana, troskliwa, wyrozumiała, która służy swoim doświadczeniem, radą i pomocą. To najważniejsze cechy dobrej położnej. To ona wspiera w trudnych chwilach, motywuje do działania i otacza troskliwą opieką kobietę, nie tylko podczas porodu ale także w trakcie ciąży, połogu oraz na etapie...  czytaj więcej

Zapraszamy na wirtualny spacer po szpitalu

rpo2.jpg

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamntu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Olsztynie przy ul. Niepodległości 44 (nr. tel 89 532 62 63, adres e - mail: sekretariat@szpital.olsztyn.pl).
 1. W Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Maria Kowalik - Sobczak, tel. 608 385 415 , adres e-mail: iodo@szpital.olsztyn.pl.
 2. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c, d i art. 9 ust. 2 lit. c, h RODO w związku z przepisami usatwy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom, lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub umowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

          - dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;

          - sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

          - usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;

          - ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;

          - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie art. 12 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to     przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Maria Kowalik - Sobczak

Inspektor Ochrony Danych Osobowych© 2012 - 2018 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS